Vad är tantra & tantramassage?

Här finner du lite information om vad fördelarna med tantramassage kan vara och kort bakgrundshistoria om tantra och olika tantraformer.

tantramassage
Behandlingar i avslappnande och inbjudande miljö. Tantra Massage för dig i centrala Malmö.
Tantramassage: Beröring med kärlek & närvaro.                                                                Expandera din energi och frigör dig själv från det som är i vägen för din fulla potential.

Det är stora ord ovan, det är jag medveten om. Jag tror på en obegränsad kapacitet att leva mer fullt än vi gör i vår västvärld. Tantramassage kan vara ett av många redskap att uppnå den potentialen. Bl.a. komma ner i varv till djup avslappning med oss själva, frigöra blockeringar som hindrar oss att leva i större närvaro, kraft, njutning och glädje. Jag tror på kroppens egna visdom till läkning och när vi ger den rätt förutsättningar så kan det hända.

Tantra är en väg till vårt hjärta och till ökad medvetenhet om oss själva och om vår omvärld. Det är en uråldrig visdom om alltings samexistens. I den ligger också kunskapen om vår inneboende potential. Vår egna unika energi som kan benämnas med flera beskrivningar t.ex. vår kundalini, vår Qi / Prana som också är en erotisk och kreativ kraft.

Det finns en brist på att inkludera vår sexualitet inom holistisk hälsa idag. Det är en sådan vital och primär källa för hur vi mår. Väldigt få har en upplevelse av avslappning och tillfredställelse där det känslomässiga är integrerat med det fysiska under intimitet både med oss själva och en partner. Vi kanske tidigt fått lära oss ”fel” och förknippar sexualitet, lust och intimitet med både skam och krav som dimmar den naturliga glädjen och kontakten inåt. Tantrisk benämnt kan energin av eros vara stagnerad eller missriktad. Kanske belägen bara i enskilda delar av vår kropp, som t.ex. bäcken eller underliv. Kanske är det svårt att inkludera och förena hjärtat & kärleken med lust. Kanske har något hänt dig som gör att du tappat känslan & kontakten helt till detta.

Massagen kan stödja dig att åter finna en balans och låta livslust sprida sig i hela din kropp och bortom, ge dig en större tillfredställelse i livet och ett integrerat varande. 

Grunden för allt växande är stillhet. För att nå dit behöver vi först etablera trygghet och tillit så att avslappning kan ske. Du är tillåten och välkommen precis som du är, inget är fel.

  • SÅ HÄR ÄR UPPLÄGGET FÖR MASSAGEN

Jag som massör vill lyssna på just dina behov och ditt syfte med den här formen av behandling och skapa en trygg sfär för dig att uppleva dig själv i. I ett inledande samtal sätter vi den grunden. Allt sker i samtycke och utan prestation. Det är ingen målinriktad behandling men att ha med intention och syfte är fint. När vi sätter prestation eller förväntningar åt sidan, kan vi låta det som ska uppstå ske och ha tillit till processen. Att vara i din egna kropp och möta det som är närvarande i stunden kan ge dig ett flytande, avslappnat och meditativt tillstånd.

Att vara i kontakt med andra på ett närvarande, tryggt sätt reglerar nervsystemet och kan hjälpa att till att trygga olika trauman, stress eller diskontakt med oss själva, andra och våra känslor. I en session kan undertryckta känslor komma upp till ytan och det är välkommet. Det kan vara rädsla, skam, sorg eller bristande självkärlek. Glädje, eufori, kraft, lust och allt där emellan. Tillsammans möter vi det som vill komma fram.

Massagen utförs i ett varmt och mysigt behandlingsrum med levande ljus. Massagen utförs på madrass på golvet. Jag använder varm olja och alla delar av dig har möjlighet att vara inkluderad.

En session är 2 timmar för män och 3 timmar för kvinnor. 

En session inleds med samtal där du får berätta om dig själv och varför du valt att komma. Vi ägnar en stund till att bygga tillit oss emellan och etablera en trygg miljö. Fortsättningsvis så går vi in i stillhet och närvaro. Det kan vara med en kort meditation och andningsmedvetenhet.

Jag som massös gör en transfiguration där jag ser dig som klient i den renaste formen kärlek. Inget förväntas av dig och inget döms. Vi möts i närvaro av vår inre essens ”The Divine masculine & Sacred feminine”.

Massagen är en helkroppsmassage med varma oljor. Djupgående massage varvas med taktil och energetisk beröring samt tantriska tekniker. Jag arbetar med de olika elementen Jord, Vatten, Eld & Luft som ger olika sensationer och effekt. En behandling är aldrig lik den andre. Jag leds av min intuition och ditt behov. Beröringens olika skiften: från vilsam och närande, villkorslös, oskuldsfull kärlek och healing till dynamisk, djupgående och sensuell energi.

Förtydligande: Beröringen är alltid en-vägs, d.v.s. du som klient är receptiv och vilande. Det är en behandling, din stund av vila, uppmärksamhet och kärlek. Massagen ges inte för sexuell tillfredställelse. I tantramassage jobbar man med eros energi som i en öppen, avslappnad kropp kan ge upphov till energiorgasmer. Då sker rysningar och ryckningar i kroppen som är behagliga och vitaliserande på helt andra sätt än det vi normalt kallar orgasm.

Jag masserar både män & kvinnor och det skulle vara en ära att möta dig. 

  • Tantra & dess bakgrund

Tantra betyder "Expansion av medvetandet" på Sanskrit. Ursprunget till Tantra kommer från Indien och är en över 5000 år gammal lära och visdom. I grunden olika sätt för att nå högre medvetande. Sök på nätet och läs även om Patanjalis  8-limbs of yogan du vill veta mer om vägen.

Tantra var en helig visdom, en inre rening och praktik med stort helgande. 

Den tantra vi hör om i västvärlden idag ser oftast något annorlunda ut och har enligt mig i vissa aspekter förlorat son värdegrund. 

Den sexuella tantran / neo tantra har blossat i vår västvärld och det kan vara klokt att vara varse om att den också fått olika riktningar och du kan undersöka vad som passar dig bäst. 

Tantra är inte detsamma som sex och erotik i klassisk bemärkelse utan en vacker närvarande intimitet till sig själv och till sin partner. Det finns en massor av tekniker och övningar för att se och beröra varandra på ett djupare, själsligt plan med öppna hjärtan. Ett inkluderande av hela ditt väsen och i kontakt med det universiellt gudomliga.

Olika delar av tantra:

Vit Tantra - är den mest grundläggande delen, den bas som allt vilar på. Den används inom yoga och meditation, ofta i grupp, för att höja dina energier med hjälp av olika tekniker och inte har någon sexuell anknytning. Kundaliniyoga är ett exempel på yoga som innehåller Vit tantra. Det är inom denna yogatradition jag är utbildad.

Röd Tantra - är att jobba med den sexuella energin för att nå expansion av medvetandet. Du kan bara komma till en viss nivå av självförverkligande och självinsikt på egen hand, sedan kommer den tuffa utmaningen att göra detta tillsammans med någon annan, helst i vardagen. Här är din partner, om ni delar detta intresse, den person som är bäst lämpad att möta detta med. Se under Par ”Tantriska dejter”

Svart Tantra - handlar om manipulation och mental kontroll av andra människor. Inget av detta sker i en tantramassage, den är ljus och helande. Erotisk och kärleksfull.

  • TA HAND OM DITT TEMPEL -  EN CHANS TILL LÄKNING

Tantran ser kroppen som människans tempel som ska respekteras och behandlas med kärlek och omsorg. Viktigt inom tantra är därför att man tar hand om sin kropp, vårdar den med kärlek, omtanke och beröring samt hedrar den som just ett tempel. Ett sunt levnadssätt gör kroppen mindre stangerad, det hjälper energin att flöda friare. Att få tantramassage kan hjälpa dig att kultivera kontakten med dig själv. Att göra egen praktik som stödjer den kontakten rekommenderas. Tex. Yoga, Qi-Gong, Meditation, Terapeutiskt arbete för embodiement, Mindfullness m.m  

Vi bär alla på olika sår och mönster i livet, det vi varit med om tidigare präglar oss på olika sätt. Inom tantran precis som i mindfullness och buddistisk lära låter man allt få finnas och möta det med  acceptans och tolerans.  I tillåtelse kan motstånd släppa och våra  begränsningar luckras upp. Meditation under beröring.

Att röra kroppens inre energi kan hjälpa oss att släppa spänningar, blockeringar, trauman & sår som gör oss mer vitala, fria och sanna i vår natur. Öka välbefinnandet och njutning.

Vid frågor eller bokning så är du välkommen att kontakta mig.                        

booking.tantratouch@gmail.com

Du mottas i ett vackert, ombonat behandlingsrum i Malmö.

Pris: 2200 kr / session                                                                                                                                                                        

Sabina

Här finner du kort information om mig

Hej & Välkommen. Så fint att du tittar in här och läser.

Jag heter Sabina och är tantramassös. Jag lever och verkar i Malmö där jag också har en en vackert & inbjudande Tantra-haven, där ger jag sessioner vardagar dagtid. En och annan kvällstid finns tillgänglig.

Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av att öka min förståelse för det som ligger bortom intellektet. För det som är mystik. Jag har ett stort intresse för filosofi, psykologi, spiritualitet och sexualitet och dess kopplingar till vårt varande och vår hälsa.

Detta har lett mig in i en djupdykning och en personlig resa för utveckling. Utökad förståelse för mig själv och livet i stort.

Jag är utbildad kundaliniyoga lärare sedan 2007 och är väl bevandrad i dess läror. Det är en fantastisk kundskapsbank som jag även känner mig ha nytta av under mina behandlingar i tantramassage, då vi arbetar med samma energier.

Beröring är ett viktigt språk för mig. Och att ödmjukt möta människor där de är i livet. Lyssnande och inkännande.  

Andra relevanta kunskaper och kurser har jag i mindfullness, kbt, hypnosterapi, ayurvedisk massage, anknytningspsykologi, traumahealing & de-armuoring.

Hela mitt vuxna liv har jag arbetat med och för människor på olika sätt och det är fantastiskt berikande. Jag känner mig tacksam och ödmjuk i att få vara en liten del i någon annans växande och "må bra"

Tantran kom in i mitt liv för ca. 10 år sedan och har hjälpt mig nå djupare närvaro och intimitet i relationen till mig själv och min partner. Det har varit en spännande, lustfylld och hjärtöppnande resa som fortsätter i dags datum att expandera mig till större spirituella upplevelser och förkroppsligande.

Jag hoppas kunna vara ett stöd på din väg i det du söker.

Välkommen att höra av dig med frågor och bokningar.

Jag driver eget företag sedan 2016 inom hälsa, yoga & utveckling.

Jag är medlem i Sveriges tantrabehandlare och följer deras etiska riktlinjer. Det är en trygghet för mig som terapeut och dig som klient.

Hit kan du vända dig om du anser att jag eller någon annan tantraterapeut har brutit mot de här normerna och din integritet. 

Läs gärna mer där för djupare förståelse om tantra.

https://sverigestantrabehandlare.se/


Esoteriesk text och dikter

Ord för sinnena och själen

"I want to do to you what sping does to the cherryblossom”

*************

Show me your most vulnerable parts and I will love up those soulful tears frozen in your veins. Show me all your hidden fears, and I will take your hand and lead you to your Golden inner gates. The gates of wisdom, truth and fearless power that your silent suffering have abandoned for too long. Show me your deepest longing and I will whisper to you that; right there you have your key to heaven within and without. Free yourself from whatever is locked inside you. You see, those locks are your hidden treasures, your gateways to everything you've ever dreamed of. Dare the ride. In humbleness and awe I'm at your service

Words of ~Anira

*********

En dikt som jag fick av en kvinnlig klient efter det att hon och hennes kärlek varit på en session hos mig. Så vackert!

We wanted to journey past our limitations.To find what lies beneath our fears and expectations.Our restless doubting minds 

We wanted to know how much we could trust.To let go of ourselves.And fall into love 

We entered the cradle lit room.On the soft floor we knelt and saw each other as if for the first time.He looked the most beautiful in that moment. Bright eyed and shining light face 

My heart wide open 

We spoke of what we wanted to release and we called in our dreams

I took the turn first to lie. And let the beautiful being work her magic. I completely lost myself in her touch. The way she moved my body. With such effortless motion. A sensual skilful martial artist 

Radiating rushes of joy ran through me like the tides. Sensations of pure bliss. My whole body undulating in waves. Over and over it came 

Washing over me 

Again and again 

I laughed with delight. I cried and moaned and purred in total ecstasy. Occasionally glancing over at my beloved. Our fingers tips touching. Wanting him to share in what I was feeling 

Until it was over and I was complete

And then it was his turn. I was happy to recline myself at his side to enjoy the show.Hazy and sleepy and very happy for what he would  experience 

I watched her skilful hands touch him with such love and care. Her body moving over him like at mythical sea creature 

Touching him in sacred places 

Which I felt too,  in mine 

It turned me on 

And when she left us to be alone in our drunken states of euphoria. I have never felt more close to him 

More full up

More in love 

*********

You. Yes You. All of you. 

Your chaos and your madness

Your foolish nonsense

Your fearless magic

 

You are welcome here

 

Your passion and your eros

Your red fever dreams

Your resistance

Your doubt

Your power, wild and uncontained

 

You, yes, you

 

Your fist of rage

Your bottomless grief

Your heart break bursting out at the seams 

Spilling out in messy floods of Inconvenient feelings

 

You. Yes, you.

 
Your oceans of confusion

Your terror running deep

Your river of longing

Your precious illusions

Even if it makes you look foolish

Even if it makes you go mad

 

All of you is welcome here 

 

Your brain tangled with neurons Firing wild impulses 

From the dark forest of your unconscious

 

You are Welcome Here

 

The twisted vines and purple fog of melancholy in your heart

Your bloody messy crazy love

Your fears

Your Desires, wet with unrequited lust

Pushing and stretching to be expressed

The lies you told yourself

Your deepest regrets 

The mess of never getting it exactly as you had planned

 

You. Yes. You.

 

Your awkward stumbles 

Your shakey knees 

Your hunger for some meaning

You are welcome Here

Your flaming hatred

Your tender broken faith

Your need for control

You are welcome here.

Your untainted innocence 

Your will to rise again

The pain you try to hide .

 

You are welcome - Here. 

 

I want every part of me touched and seen

I want to be as big as the universe and

As tiny as an insect

I want every contradiction

Every disproportionate feeling

Every chaotic thought to be met

Right Here. 

 

I want to writhe and howl and groan with the deep root of Life

I want to be held with such soft sweetness that

This fragile ache finally opens and lets go.

 I want to be known as a depraved and holy animal

As consciousness, as infinite 

As flesh and bone and skin 


I want to roll on the ground and slither

I want to scream

I want to kiss where my feet have been 

I want to cry and need and feel

 

Right. Here. 

 

I want to explode and hold

This ancient pulsing groan of ocean that lives in me

 

Right Here.

 

Meet me here 

Where the paint touches the canvas

Where the past is dead and dangling

Where the future is a vacant space

 

Right Here 

 

Where this unfolding moment is the refuge of the heart

 

Right Here

 

Come with me

 

You are welcome here


-Maya Luna